Výpočet úroků

Počítá úroky za zadané dny podle zadané sazby. Nepočítají se úroky z úroků.
Datum zadejte ve formě DD.MM.RRRR. Datum od a do musí být v témže roce.
Úrok je počítán od data do data včetně.

Datum od (včetně)Datum do (včetně)Částka Kč Úroková sazba v %Počet 
dnů
Úrok Kč
SUM Protokol: