Znovu


Today is 5.2.2023   
  MLM ZetClub
[Zpt]  
     Programov produkt ZetClub MLM je modulrn systm, uren k provozovn prodejn st typu multilevel marketing. Systm se skld z modul Centrum, Prodejna a webov aplikace (e-shop).

     Moduly obsahuj kompletn software pro provoz multilevel martketing prodeje.

     Centrum - hlavn modul spravujc centrln databzi, provd vpoet a vplatu proviz, umouje tisky sestav o provizch, sprvu st prodejc, nastaven zpsobu vpotu proviz, poskytuje vpisy, statistiky a pehledy o prodejch a provizch, umouje export daj pro poteby etnictv. Vede sklad v mrnch jednotkch a prmrnch skladovch cench, vetn sprvy cenku a definice daj pro e-shop. Provd automatick penosy dat mezi centrln databz a webovou aplikaci.

     Prodejna - program pro pm prodej v hotovosti (neobsahuje EET), prodej pomoc dobrek, prodej s platbou na et, platbou pes platebn brnu ComGate (v e-shopu). Umouje pm prodej pchozmu zkaznkovi nebo prodej objednvek z e-shopu.

Moduly Centrum a Prodejna jsou ureny pro potae se systmem Windows 7 nebo vymi a ptup do n m pouze MLM firma, nikoli lenov prodejn st.

     e-shop - webov aplikace uren lenm prodejn st. Umouje zakldat nov registrace prodejc, mnit osobn daje prodejc, zobrazovat pods prodejce, daje o provizch. Obsahuje objednvkov e-shop.

Modul e-shop je uren pro webov servery Apache a PHP 5.6 nebo 7. Ptup do tto aplikace maj vichni lenov prodejn st.


     DEMO verze
Instalan soubor setupZetClubDemo.exe ke staen - vyzkouejte si produkt sami (pro vstup do jednotlivch modul je pednastaveno uivatelsk jmno "spravce" a przdn heslo)Prohldnte si Pruky k jednotlivm modulm ve formtu pdf
(verze uren pro prodej zbo):     CENA
Cena modulu Centrum a jednoho modulu Prodejna vetn webov aplikace
(minimln konfigurace) je 75 000,- K

V cen nen zahrnuta pslun sazba DPH. Podrobn rozpis cen, viz cenk.
 
© WebAdys 2006