Znovu


Today is 5.2.2023   
  etn systm ExWin 2
[Zpt]  
    etn systm ExWin 2.1 - nov verze programu pro veden podvojnho etnictv a nvazujcch agend je k dispozici

etn systm ExWin 2.1 je modulov systm sloen z tchto zkladnch sousti:
 • podvojn etnictv
 • kniha vydanch faktur
 • kniha pijatch faktur
 • kniha ostatnch zvazk a pohledvek
 • banka
 • pokladna
 • dlouhodob majetek
 • archiv elektronickch dokument Zela
 • tvorba daovch piznn (v paprov podob i jako XML soubor)

Systm se dodv ve dvou verzch - Express a Standard.
Verze Standard je placen a podlh registraci. Verze Express je zdarma a nepodlh registraci, nen nijak asov omezen, je vak omezen poet doklad a etnch vt, kter lze v aplikaci bhem jednoho roku podit.
Instalace systmu ExWin 2.1 je k dispozici v sekci Ke staen.
Podrobn popis funkc systmu najdete v porovnn obou verz ve formtu pdf.

Pokud mte zjem o verzi Standard, nainstalujte si verzi Express, spuste program a pot ve volb Soubor - Registrace si opite registran kd a pak kontaktujte firmu Znovu.s.r.o.

Z verze Express lze kdykoli pejt na verzi Standard bez nutnosti nov instalace programu.
Ob verze lze pouvat jak na samostatnm potai, tak v sti po instalaci na server. Poet uivatel souasn pracujcch s programem ExWin 2.1 je ve verzi Express omezen na jednoho uivatele. U verze Standard lze dokoupenm licence poet uivatel libovoln rozit. Instalace klientsk sti uren pro pracovn stanice v sti je rovn k dispozici v sekci Ke staen.

Systm ExWin umouje :
 • vst etnictv a sousvisejc agendy pro vce klient souasn
 • poizovat a tovat doklady na rznch (navzjem propojench i nepropojench) potach
 • penet doklady jejich zatovn mezi potai v elektronick podob (disketa, USB disk, CD, e-mail)
 • provozovn na serveru a vzdlen pstup po Internetu pomoc terminlovch slueb (vzdlen plocha)
 • voliteln uloen dat v DBF souborech nebo na MS SQL serveru (pouze verze Standard)
Je tedy vhodn nejen pro samostatn etn jednotky, ale i pro firmy poskytujc etn sluby a jejich klienty.

Pavideln aktualizace systmu jsou zajitny pomoc Servisnch balk, kter jsou pro ob verze spolen. Aktualizace jsou poskytovny zdarma (i pro verzi Express).
  >>  staen soubor  >>
Pruka ve formtu PDF - podrobn popis systmu ExWin 2.1
Pruka pro archiv elektronickch dokument Zela ve formtu PDF
Pehled ve formtu PDF - pehled funkc systmu ExWin 2 
© WebAdys 2006