Znovu


Today is 5.2.2023   
  Kdo jsme
[Zpt]  
     etn a SW firma ZNOVU byla zaloena v roce 1989, od samho potku sledovala dva podnikatelsk cle a to
  • poskytovn etnho a poradenskho servisu drobnm a stednm podnikatelm
  • a tvorbu ekonomickho SW pro PC.
     Po letech fungovn je mono vyjdit vsledky ZNOVU nsledujcm zpsobem
  • zamstnv cca 10 stlch pracovnk
  • tuje pro cca 50 organizac
  • SW produkty vyuv vce ne 150 organizac
  • podnikatelsk riziko m kryto pojistnou smlouvou (dosud nebyla nucena ji vyut)
  • kmenov tm je ji nkolik let stabilizovn
     Jsme pesvdeni, e o budoucnosti rozhodne solidnost, schopnost nazrat svt oima klienta a schopnost mnit se s dobou. Tento kol mohou plnit jen lid svobodn, odhodlan se zdokonalovat. To je garance, kterou nabzme a kapitl, o kter se ZNOVU opr.
     A jet k nzvu ZNOVU. Nejde o zkratku, ale o esk slovo (pslovce zpsobu). Inspirac byl esej Miroslava Holuba MAXWELLV DMON, ILI O TVOIVOSTI (doporuujeme k peten).
 
© WebAdys 2006