Znovu


Dnes je 5.2.2023   
  Účetní systém ExWin2 - servis
[Zpět]  
  >>  UPOZORNĚNÍ  >>
POZOR - změna v instalaci servisních balíčků
Vyberte si balíček podle své instalované verze Exwin 2.0 EXPRESS nebo STANDARD  >>  Servisní balíček pro verzi ExWin 2.0 STANDARD  >>
Servisní balíček 97 STANDARD pro ExWin 2.0

Balíček je určen pouze pro placenou verzi ExWin 2.0 STANDARD. Pokud nemáte instalovánu tuto verzi, tento balíček nestahujte.

  >>  Servisní balíček pro verzi ExWin 2.0 EXPRESS  >>
Servisní balíček 95 EXPRESS pro ExWin 2.0

Balíček je určen pouze pro zdarma poskytovanou verzi ExWin 2.0 EXPRESS. Pokud máte instalovánu verzi STANDARD, stáhněte si balíček uvedený výše. Instalací balíčku EXPRESS by se váš program změnil na verzi EXPRESS.


POZOR - úprava v servisním balíčku 85 si vyžádala změnu struktur datových souborů - pokud přenášíte data mezi počítači, musí být na obou počítačích instalován nejméně servisní balíček 85    Servisní balíček 97 pro ExWin 2.0 obsahuje tyto nové úpravy:
 • Výkazy rozvaha a výsledovka - stisk tlačítka Rychlý výpočet chybně dosadil v roce 2016 do sloupce minulé období údaje z výkazu 2015. Ty je však v roce 2016 nutné nechat znovu spočítat (pomocí tlačítek Výpočet minulé období účty a Výpočet minulé období součty) nebo doplnit ručně.
 • Oprava spouštění výkazů rozvaha a výsledovka pro rok 2015 a starší.
 • Nové výkazy Rozvaha a Výsledovka platné pro rok 2016. (UPOZORNĚNÍ - vzhledem ke změně řádků výkazů nelze pro vyplnění sloupců Min.období použít uložené výkazy z roku 2015, údaje je nutno přepsat ručně nebo nechat znovu spočítat).
 • Výkazy Rozvaha a Výsledovka obsahují nové tlačítko Tisk definice řádků - zobrazí jak jsou nadefinovány jednotlivé řádky výkazu (součtové i počítané z účtů).


  >>  stažení souborů  >>
Team Viewer - modul pro vzdálený přístup na počítač. (3 MB)
Program Team Viewer umožňí připojit se internetem na váš počítač a provést potřebné servisní kroky. Uložte TeamViewerQS_cs.zip na váš počítač a rozbalte v něm uložený soubor TeamViewerQS_cs.exe. Poté spusťte program TeamViewerQS_cs.exe, kontaktujte pracovníky firmy Znovu a zadejte jim zobrazené vaše ID a heslo.


  >>  Upozornění  >>
Sada Microsoft Office Compatibility Pack
Výstup sestav do Excelu se ukládá ve formátu programu Excel, který máte nainstalován na svém počítači. Vlastníte-li Excel 2007, pak se používá nový formát, který nelze číst ve starších verzích programu Excel. Je však možno nainstalovat doplněk pro Office XP a Office 2003, který umožní používat nový formát ve starších verzích. Tento doplněk nainstalujte na počítače se starším programem Excel, na kterých potřebujete prohlížet sestavy vytvořené v programu ExWin2 pomocí nového Excelu 2007.  >>  stažení souborů  >>
Ovladač MS MAPI pro odesílání e-mailů z programu ExWin (3,6 MB)
Ovladač je součástí instalace programu ExWin2, po odinstalování některých programů jej však někdy systém nemůže najít. V tom případě použijte tento samorozbalovací zip s reinstalací.  >>  stažení souborů  >>
Instalace archivu Zela a VFP Service Pack 2 (17 MB)
Program ExWin2 nyní obsahuje archiv elektronických dokumentů Zela, který ke své činnosti potřebuje instalaci několika grafických knihoven a VFP Service Packu 2. Tato instalace byla obsažena v servisním balíčku 38 a 39. Pokud máte instalován starší balíček, nebo pokud spouštíte ExWin2 i z jiných počítačů, než jen z toho, na kterém je instalován, pak je třeba provést instalaci i na těchto počítačích. Instalační program setupZelaRunTime.exe si zde můžete stáhnout.
  >>  stažení souborů  >>
Příručka k modulu pro vytváření přiznání dph.


    Balíček 95 obsahuje i úpravy zahrnuté do předchozích balíčků:
 • Balíček 94
 • Pokud se v kontrolním hlášení vyplnilo datum od a do a v příštím hlášení se opet vymazalo, tak do XML souboru se zapisovalo prázdné datum s tečkami - to je opraveno.
 • Oprava zobrazení druhé strany přiznání DPH na obrazovce.
 • Balíček 93
 • V kontrolním hlášení DPH přidán kód plnění 21 - telekomunikační služby.
 • Balíček 92
 • Při účtování tabulkou v knihách se při zaúčtování větší částky nešlo po chybové hlášce vrátit zpět do tabulky. Současně je nyní zamezeno, aby nebyla omylem zaúčtována nulová částka.
 • Tisk přiznání DPH hlásil chybu při tisku druhé strany bezprostředně po tisku strany první.
 • V knize OZP nefungoval výběr od - do čísla dokladu při tisku zaúčtování
 • Při přenosu faktur z periferního počítače je možné přenášet čísla odběratelů a dodavatelů ve speciálním režimu, který je nutno nastavit v Možnostech- Nastavení klienta - volba 51 Import kontaktů z periferního počítače
 • Balíček 91
 • Nová verze XML souboru daně z příjmu pro právnické osoby DP8 pro zdaňovací období od 1.1.2015.
 • Balíček 90
 • oprava chyby v balíčku 89 - do kontrolního hlášení se nepřenášely faktury s kódem A2
 • do kontrolního hlášení se nezahrnují účetní věty, které nemají vyplněn kód DPH
 • při účtování přijaté faktury z EU pomocí tabulky (Účtuj T) se do zaúčtování základu daně nezapisoval kód oddílu KH
 • při uložení faktury bez DPH nabídne smazat případný zadaný kód KH
 • ve fakturách a v ostatních závazcích a pohledávkách lze zadat nové evidenční číslo dokladu na 30 znaků. Do kontrolního hlášení se přenáší toto evidenční číslo, pokud je vyplněno
 • v Možnostech ve volbě Kontrolní hlášení lze nastavit, aby ve vydaných fakturách se jako evidenční číslo dokladu vždy přenášel do KH variabilní symbol (místo čísla faktury a nehledě na to, zda je vyplněno evidenční číslo).
 • ve fakturách a v ostatních závazcích a pohledávkách je v Menu nová volba "Doplnění kódů KH" - zobrazí všechny faktury z daného roku, případně faktury vybrané pomocí podmínky (pokud je právě zadaná) a k nim lze doplnit jednorázově kódy KH (lze vybrat jen některé faktury nebo všechny). Lze doplnit kódy ke všem vybraným fakturám, nebo jen k těm, které kód KH nemají zadaný. Kódy A4/A5 nebo B2/B3 se mohou doplňovat automaticky podle částky Kč na faktuře.
 • oprava chyby, pokud ve výdajích v pokladně se vyskytl doklad označený kódem B2
 • Kontrolní hlášení lze po vytvoření uložit do Excelu (při práci na serveru pomocí vzdálené plochy lze po zaškrtnutí políčka "Uložit na lokální počítač" vybrat složku na lokálním počítači \\TSCLIENT\, kam se má Excel uložit - v tom případě se Excel na obrazovce nezobrazí, pouze se uloží do vybrané složky)
 • Balíček 86
 • Kontrolní hlášení dph - lze vytvořit ve volbě Výpisy / přídavné moduly.
  Zde naleznete popis funkce kontrolního hlášení dph v programu ExWin 2.0
 • Ve volbě Možnosti - Nastavení klienta je nastavení pro kontrolní hlášení - lze přednastavit, který oddíl kontrolního hlášení se nabídne při založení nové faktury a nového pokladního dokladu. Lze vybrat, která pokladna se má používat pro přenesenou daňovou povinnost (kvůli jednoznačnosti dokladů lze použít pouze jednu pokladnu). Také lze nastavit, zda evidenční číslo příjmového pokladního dokladu má být pouze jeho vlastní číslo nebo číslo dokladu + číslo pokladny.
 • Ve výpisech podle podmínky lze vyhledávat podle oddílu kontrolního hlášení, případně podle kódu plnění.
 • Po spočtení údajů ve výkazu Výsledovka se ihned uloží hospodářský výsledek pro použití v rozvaze.
 • V tvorbě výkazu Rozvaha se zobrazuje případný rozdíl mezi hospodářským výsledkem spočteným ve výsledovce a v rozvaze.
 • Balíček 85
 • Kontrolní hlášení DPH - servisní balíček obsahuje rozšíření struktur účetního deníku a knih o údaje nutné pro vyplnění kontrolního hlášení (podrobnosti viz Kontrolní hlášení DPH).

  Vlastní modul pro tvorbu XML souboru kontrolního hlášení bude obsažen v příštím servisním balíčku po definitivním vyjasnění definice struktury (do konce ledna 2016).
 • Balíček 84
 • Oprava formátu data v elektronickém příkazu k úhradě Multicash - soubory s příponou .CFD
 • Balíček 83
 • Při účtování faktur v tabulce po řádcích (tlačítko Účtuj T) lze po zaúčtování faktury stisknout tlačítko Opravit. Poté lze změnit u vytvořených účetních vět částku Kč, částku cizí měny a poznámku. POZOR - neprovádí se poté žádné kontroly, zda součet zadaných hodnot souhlasí s částkami na faktuře.
 • V nabídce Tisky lze tisknout sestavy v němčině - dosadí se německé texty číselníku účtů (pokud jsou zadány), záhlaví tisků a nadpisy zůstávají v češtině.
 • V číselníku účtů lze po stisku tlačítka Jiná jazyková verze zadat názvy účtů v angličtině a němčině.
 • V bance ve volbě Bankovní účty, saldo lze vymazat chybně založené duplicitní bankovní účty.
 • V pokladně ve volbě Saldo pokladny lze vymazat chybně založené duplicitní pokladny.
 • V knize došlých faktur je nové tlačítko Účtuj EU (viditelné pouze, pokud se nepoužívá účtování pomocí pohybovníku). Lze je použít pro zaúčtování faktury v cizí měně a doúčtování dph u faktury, která má vyplněnu celkovou částku v Kč a nejsou vyplněny údaje o základech dph a dph.
 • Balíček 82
 • Vydané faktury lze označit jako faktury MOSS (Mini One Stop Shop) režim. U takové faktury pak je možno zadat sazby DPH podle sazeb daného státu EU.
 • Lze vytvořit sestavu o fakturách MOSS sloužící jako podklad pro daňové přiznání MOSS
 • Balíček 81
 • v modulu Výkazy a přídavné moduly je nový modul Daň z příjmu - XML soubor, který umožňuje vytvořit XML soubor se záhlavím daňového přiznání a přiložit Výkaz rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.
 • při založení nového klienta se v určitých případech založila dvakrát čísla některých účtů. Tento servisní balíček provádí automatickou opravu při vstupu do klienta.
 • Balíček 79
 • oprava chybějících reportů pro výkazy rozvaha a výsledovka
 • Balíček 78
 • úprava roční sestavy o daňových odpisech majetku
 • Balíček 77
 • oprava přiznání DPH - pokud k jednomu políčku v jednom řádku výkazu přiznání DPH existovalo více různých kódů DPH, zapisovala se pouze hodnota posledního
 • Balíček 76
 • nové přiznání DPH vzor 19
 • úprava XML souborů pro výpis z daňové evidence a souhrnné hlášení
 • zlepšeno vyhledávání systémem ARES
 • oprava - účtovací tabulka v pokladně neukládala údaj Plátce/příjemce
 • v účtovací tabulce v pokladně lze zadat číslo kontaktu nebo vybrat kontakt pomocí číselníku
 • oprava - převedení proforma faktury na běžnou fakturu v cizí měně neukládalo částku zálohy v cizí měně
 • Balíček 75
 • oprava zobrazování 3. sazby dph u faktur, u nichž není 3. sazba použita
 • oprava indexů u importu dat z periferního počítače na centrální
 • změna importu elektronických bankovních výpisů - výpis je možné načíst i v případě, že nesouhlasí číslo účtu a v případě, že stejné číslo výpisu již v bance existuje (je pak nutné ručně zadat jiné číslo účtu případně jiné číslo výpisu)
 • Balíček 74
 • Přidána nová sazba dph - 10% druhá snížená sazba
 • Balíček 73
 • při tisku příkazu k úhradě lze zaškrtnout všechny faktury, u kterých dosud nebyl příkaz k platbě vytvořen a současně lze skrýt faktury, pro které již byl příkaz vystaven
 • v menu Soubor - Možnosti - Nastavení klienta - Nastavení archivu ZELA lze vybrat zobrazování PDF dokumentu pomocí programu SumatraPDF, namísto standardního Adobe Readeru
 • při ukládání XML souboru přiznání DPH, souhrnného hlášení a výpisu z daňové evidence lze zadat název XML souboru a vybrat cílovou složku. Ke konverzi XML souborů do kódování UTF-8 se nově používá externí program ewKonverze.exe
 • Balíček 72
 • oprava záhlaví stránky v sestavě Obrat DPH
 • Balíček 71
 • oprava přenosu sestavy Příloha k DPH do Excelu (na rozdíl od tiskové sestavy zde nebyly sečteny řádky za jednotlivé doklady)
 • oprava přiznání DPH - do řádku 20 až 34 se načítala daň místo základu daně.
 • oprava tvorby XML souboru Výpis z daňové evidence
 • Balíček 70
 • oprava anglických a německých textů ve výkazu Výsledovka
 • oprava - souhrnné hlášení dph neukládalo zapsaný kód u sazeb dph a bylo nutné je vždy zapsat znovu
 • souhrnné hlášení dph přenáší z pokladny z pole ID hodnotu DIČ (pokud DIČ není zapsán v kontaktu)
 • sestava kniha fyktur vydaných v Kč obsahuje variabilní symbol (tisková sestava i přenos do Excelu)
 • při tvorbě XML souboru v výpisu z daňové evidence, souhrnném hlášení a v přiznání DPH je možno v názvech používat symbol & (dříve způsobovalo chybu)
 • v Nastavení klienta ve volbě Centrální / periferní počítač je možno zadat číslo střediska periferního počítače - poté při exportu dat bude zadané číslo automaticky doplněno do všech exportovaných vět.
 • v okně Export / import je nová volba Eport účetních vět zpět na periferní počítač - po zadání čísla střediska se vygeneruje přenosový soubor, který umožní načíst na periferní počítač účetní věty pouze zadaného střediska (přenáší se i číselník sazeb dph a změny v číselníku účtů). Na periferním počítači se tento přenos načte běžným importem (Import dat do programu - Načtení dat z výběru).
 • Balíček 69
 • přehled zaúčtovaného v bance zobrazuje hvězdičku i v případě, že součet Kč na výpisu je roven 0 a výpis dosud není zaúčtován (tedy součet účetních vět je také 0)
 • oprava tisku faktury při nastavené podobě faktury POLSPE
 • oprava vytvoření faktury podle vzoru - do nové faktury se nezapisoval text tabulky ze vzorové faktury, pokud tento text v nové faktuře nebyl upravován
 • výkaz Rozvaha - při tisku sestavy zaokrouhlené na tisíce Kč lze volit, zda se nejprve vše spočte a teprve poté zaokrouhlí na tisíce, nebo zda se nejprve zaokrouhlí hodnoty počítané z účtů a teprve poté se spočtou součtové řádky
 • výkaz Rozvaha - při spuštění kontroluje, zda není stav na některém majetkovém účtu, který přitom chybí v definici výkazu
 • výkaz Výsledovka - při tisku sestavy zaokrouhlené na tisíce Kč lze volit, zda se nejprve vše spočte a teprve poté zaokrouhlí na tisíce, nebo zda se nejprve zaokrouhlí hodnoty počítané z účtů a teprve poté se spočtou součtové řádky
 • výkaz Výsledovka - při spuštění kontroluje, zda není stav na některém výsledkovém účtu, který přitom chybí v definici výkazu
 • Balíček 68
 • V tisku přílohy k dph s poznámkami a DIČ lze u pokladních dokladů, u kterých není zapsáno číslo kontaktu, převzít DIČ z pole Identifikace. V okně tisk je třeba zaškrtnout políčko "Dič v pokladně v poli ID".
 • Balíček 67
 • tisk ve vzdálené ploše na místní tiskárně pomocí Adobe Readeru. Pokud je program Exwin 2.0 spuštěn na vzdáleném serveru ve vzdálené ploše (terminálu), pak pokud se v okně pro tisk nejprve zašrktne políčko Tisk přes Adobe Reader a poté se teprve stiskne tlačítko Tisk, poté se přenese sestava v Pdf na váš lokální počítač a vytiskne pomocí Adobe Readeru. Podmínkou je, že máte na svém počítači instalován Adobe Reader a máte spuštěn program ExWin Service (instalace ke stažení zde )

 • oprava číslování pokladních dokladů při tvorbě pokladních dokladů pomocí Účtovací tabulky.
 • Balíček 66
 • přiznání DPH lze uložit do XML souboru pro potřeby elektronického podání
 • při účtování platebních rozdílů v knihách faktur se jako datum platby uloží datum podle zadaného účetního období.
 • Balíček 65
 • oprava přenosu do následného ročního klienta.
 • Balíček 64
 • oprava předefinice proměnných při vstupu do programu.
 • změna odesílání mailu v číselníku kontaktů (místo msmapi32.ocx se používá objekt Shell.Application).
 • úprava homebankingu KB - načítání cizí měny.
 • Balíček 63
 • Ve výpisu z daňové evidence lze určit, zda se mají faktury vybírat podle data zdanitelného plnění, nebo podle data dph (u přijatých faktur). rovněž lze zadat, zda se má na výsledné sestavě zobrazovat datum zdanitelného plnění, nebo datum dph.
 • přílohu dph s poznámkou a Dič lze ukládat do Excelu.
 • v příloze k dph je prodlouženo políčko pro číslo faktury a variabilní symbol.
 • Balíček 62
 • oprava párovani syntetiky, pokud se stejná faktura vyskytovala na různých analytických účtech téhož učtu syntetického.
 • tisk karty majetku netiskne řádky v nulovým odpisem a nulovou zůstatkovou cenou (tedy po skončení odepisování).
 • oprava exportu dat - při typu přenosu "Vše" se někdy chybně přepisovalo uzavřené období účetního odpisu dlouhodobého majetku a nepřenášely se všechny soubory pro výpis z daňové evidence a souhrnné hlášení o dph.


 • Balíček 61
 • v bance - menu je možno změnit číslo řádku bankovního výpisu.
 • uvolněna kontrola zadávání BIC a IBAN (údaje je možné uložit, i pokud IBAN nesplňuje požadavky na formát).
 • v archivu ZELA vrácena komponenta grdViewer pro správné zobrazování TIF obrázků.


 • Balíček 60
 • druhý a další roční přenosy dat přenesou i dodatečně založené analytiky pokladny a banky.
 • v souhrnném hlášení dph a ve výpisu z daňové evidence je přidáno do záhlaví přenosového XML souboru číslo územního pracoviště FÚ.


 • Balíček 59
 • správné nastavení třídění číselníku účtů po indexaci.
 • okno elektronického archivu Zela používá pro zobrazení PDF souborů webový prohlížeč (místo dříve používané komponenty gdViewer), okno si pamatuje nastavení velikosti a umístění na obrazovce v rámci spuštění programu.


 • Balíček 58
 • oprava přečíslování řádku bankovního výpisu, pokud se změní číslo banky nebo číslo výpisu.


 • Balíček 57
 • úprava načtení textů v homebankingu.
 • oprava chyby při opakované archivaci.
 • při vytváření sestav o dph program pro kontrolu zobrazuje informaci o případném předchozím ročním klientovi.
 • při platbě více faktur jedním řádkem bankovního výpisu lze zadat použitou částku pomocí tlačítka >....


 • Balíček 56
 • Úprava archivace starých klientů.
 • Přiznání daně z přidané hodnoty používá nový vzor 18 pro rok 2013.


 • Balíček 55
 • Přiznání daně z přidané hodnoty používá nový vzor 18 pro rok 2013.


 • Balíček 54
 • Oprava přenosu údajů z knih do Excelu.


 • Balíček 53
 • Oprava tabulek pro zadávání výběru dle podmínky.
 • Tisk sestavy přílohy k dph má vylepšené vyhledávání DIČ v knihách faktur (podmínkou je, že vydané a přijaté faktury používají různé řady čísel).
 • Zabudovaný e-mailový klient ExWin (jeho použití je možné zapnout v menu Soubor - Možnosti - 47 Nastavení poštovního klienta) nyní umožňuje používat i poštovní servery vyžadující autorizaci pomocí jména a hesla. Je možné zvolit i šifrovaný přenos zpráv SSL, pokud jej poštovní server vyžaduje.


 • Balíček 52
 • Oprava - při načtení účetních vět z uloženého vzoru se chybně doplňovalo datum dph.


 • Balíček 51a
 • Oprava exportu dat.
 • Tisková sestava Obraty DPH obsahuje číslování stránek.
 • V knize banka a pokladna se při opravě účetní věty nezapisovalo datum dph.


 • Balíček 51
 • Vylepšená oprava vadných souborů při vstupu do klienta.
 • Oprava změny platby v knize ostatních závazků a pohledávek.
 • Zlepšená kontrola při změně a vymazání účetních vět.
 • Při exportu dat (pro přenos na jiný počítač) se data ukládají do složky, která je kromě čísla klienta (jak tomu bylo dosud), označena i názvem klienta.
 • V tvorbě souhrnného hlášení dph lze vybrat složka, kam se uloží výsledný XML soubor. Ve spočtených součtových řádcích lze ručně změnit DIČ.
 • Oprava tisku inventrurního soupisu - píše správné jméno odpovědné osoby.
 • V archivu elektronických dokumentů Zela je přidáno tlačítko pro přejmenování uloženého dokumentu.


 • Balíček 50a
 • Důležitá oprava chyby Při importu dat z jiného počítače se přepisovalo číslo předchozího a následného ročního klienta podle číslování na počítači, ze kterého se data přenášela. To mohlo způsobit chyby v sestavě o dph, pokud číslo předchozího klienta odkazovalo na jinou firmu z téhož roku. POZOR Tento balíček tuto chybu při importu odstraňuje, avšak pokud již došlo k této chybě při některém předchozím přenosu, je ji nutno opravit ručně. Je tedy třeba dodatečně zkontrolovat, zda je správně zadáno číslo předchozího a následného klienta v menu Soubor - Možnosti - Nastavení klienta - 18 Výběr předchozího klienta (předešlé účetní období) a 19 Výběr následného klienta (následující účetní období)
 • Nová indexace spojená s opravou dat - pokud se při vstupu do klienta vyskytne chyba, je možno ihned tuto indexaci a opravu spustit.
 • Oprava chby při exportu dat z archivovaneho klienta.
 • Po vstupu do archivu se zobrazuje název složky archivního klienta.
 • Do homebankingu přidána FIO banka - format ABO.
 • V hlavním menu je přidáva volba Vzdálený přístup, který spouští aplikaci TeamViewer umožňující provádět pracovníkům firmy Znovu vzdálenou správu vašeho počítače a programu ExWin.
 • V přehledech zaúčtovaného v knihách lze vybrat jen položky s rozdílem.


 • Balíček 50 a starší
 • účtování v bance pomocí tabulky (účtování T) - někdy při doplňování analytiky účtu 321 se chybně přepsala syntetika na účet 311.
 • Změna automatického přiřazování faktur načtených do archivu dokumentů Zela ke knize faktur. Lze vybrat zda je oddělovač čísla faktury (podtrhávátko) uvedeno za číslem faktury nebo před číslem faktury v názvu dokumentu.
 • Heslem zašifrované dokumenty PDF nešlo zobrazovat v archivu Zela. Nyní to je možné využitím externího programu Adobe Reader (musí být na počítači nainstalován nejméně ve verzi 5.0)
 • Změna tisku zaúčtování bankovních dokladů (kniha Banka - Menu - Tisky - Tisk zaúčtování) při zadaném výběru podle podmínky. Výpis zobrazuje jen první část účetní dvojvěty. Lze zadat datum od a do pro výběr. Podmínkou je ukládání čísla řádku bankovního výpisu do účetního deníku (Menu Soubor - Možnosti - Nastavení klienta, volba 40 Ukládat číslo řádku bankovního výpisu do účetního deníku)
 • oprava vstupu do oken pro výběry podle podmínky.
 • Výkaz dph a příloha dph se počítaly odlišně pro období do března 2011 a pro období pozdější (od 1.4.2011 se změnil způsob určování období dph, do března 2011 bylo určující účetní období účetní věty - datum dph bylo ignorováno, naopak od dubna bylo určující datum dph). Sestavu, která měla obsahovat data z obou těchto odlišných období proto nebylo možno vytvořit. Oprava umožňuje vytvořit sestavu zasahující do obou období. Sestava se nyní řídí pouze údajem Datum dph.
 • oprava řazení políček v knihách faktur při zadávání nebo úpravě faktury
 • prodloužení pole DIČ v tisku výpisu daňové evidence
 • oprava chyby při indexaci
 • přenos do následného ročního klienta přenáší upomínky i texty upomínek včetně archivu.
 • změny v číselníku kontaktů se zapisují do protokolu změn. Ten lze pro každý kontakt vypsat po poklepání na ikonu označující, že daný kontakt byl změněn.
 • ve výkazech Rozvaha a Výsledovka tlačítko Rychlý výpočet umožňuje vytvoření výkazu k zadanému datu.
 • tisk přílohy dph umožňuje na sestavu zahrnout i poznámku z účetní věty a DIČ z daňového dokladu (pokud je v účetní větě doklad zadán a pokud je na něm DIČ uvedeno). Pokud je účtován pokladní doklad, tak se DIČ zobrazí pouze tehdy, pokud je daný doklad v pokladně označen číslem kontaktu a tento kontakt má v číselníku kontaktů vyplněn DIČ.
 • oprava tisku data zdanitelného plnění ve výpisu daňové evidence v modulu Výpis daňové evidence - převedená daňová povinnost.
 • hromadné účtování v knihách vydaných a přijatých faktur doplní analytiku účtu 311 resp. 321 podle analytiky uvedené v číselníku kontaktů (pokud je u faktury zadané číslo kontaktu a kontakt má zapsanou svou speciální analytiku). Jinak použije analytiku zapsanou v tabulce v okně hromadné zaúčtování.
 • hromadné účtování bankovného výpisu rovněž doplňuje analytiku účtu 311 resp. 321, pokud je u bankovního řádku zapsáno číslo faktury a u této faktury je v knize faktur uvedeno číslo kontaktu. Při účtování bankovního řádku pomocí tabulky - tlačítko "Účtuj T" - se rovněž automaticky doplní správná analytika účtu 311 nebo 321, pokud je v bankovním řádku vyplněno číslo faktury (nebo více faktur). Toto doplňování lze však v této tabulce vypnout odškrtnutím políčka "Doplňovat analytiku dodavatelů, odběratelů".
 • hromadné účtování pokladny také doplňuje analytiku 311 resp. 321 podle čísla kontaktu na pokladním dokladu nebo čísle kontaktu na faktuře, která je pokladním dokladem placena. Pokud kontakt není uveden, nebo nemá speciální analytiku, použije se analytika zadaná v tabulce pro hromadné zaúčtování. Při účtování pokladního dokladu pomocí tabulky - tlačítko "Účtuj T" - se rovněž automaticky doplní správná analytika účtu 311 nebo 321, pokud je v dokladu vyplněno číslo kontaktu nebo číslo faktury a u faktury je zapsané číslo kontaktu. Toto doplňování lze však v této tabulce vypnout odškrtnutím políčka "Doplňovat analytiku dodavatelů, odběratelů".
 • v číselníku kontaktů je vedle políčka pro zadání IČ nové tlačítko "ARES" - pokud je zadáno IČ, tak tlačítko zobrazí informace o kontaktu vyhledané v Internetu v databázi ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Pokud je kontakt nově zadáván nebo editován, je pak možno údaje přenést přímo do číselníku kontaktů tlačítkem "Uložit". Při nalezení firmy v ARES se také zpřístupní tlačítko "Info", které zobrazí podrobné informace o firmě. Tlačítko Google vyhledá informace o firmě pomocí vyhledávače.
 • Vyhledat údaje o kontaktu pomocí Googlu lze též stiskem tlačítka označeného písmenem "G" přímo v okně číselníku kontaktů. Pokud je kontakt nalezený v databázi ARES uvedený v obchodním resjtříku, pak stisk tlačítka "Obchodní r." zobrazí údaje z tohoto rejstříku.
 • Oba způsoby vyhledání (ARES i Google) lze použít i v knize vydaných a dodaných faktur a v knize ostatních závazků a pohledávek.
 • UPOZORNĚNÍ - používání služby ARES i vyhledávání pomocí Googlu vyžaduje, aby na počítači byl instalován produkt Microsoft .NET Framework. Pokud používáte Windows XP a dosud jej instalovaný nemáte, musíte si jej nejprve stáhnout a nainstalovat např. ze stránky http://msdn.microsoft.com/cs-cz/netframework/aa569263 (.NET framework poskytuje firma Microsoft zdarma, je možno jej instalovat na systémy Windows XP SP3 a vyšší - ovšem od operačního systému Vista je již součástí Windows). Zda je .NET framework na počítači instalován zjistíte v programu ExWin v okně HELP , pokud je pod číslem servisního balíčku vlevo nahoře zobrazena věta "MS .NET není instalován" - klepnutím na tuto větu budete přesměrováni na stažení instalace .NET frameworku.
 • Oprava modulu Výpis daňové evidence pro přenesenou daňovou povinnost - do XML souboru se u DIČ nezapisuje kód státu "CZ". Sečteny jsou hodnoty v rámci Dič, kódu, data zdanitelného plnění a variabilního symbolu (v předchozí verzi se součet prováděl jen za Dič, kód a datum zdanitelného plnění). Je možno zadat název ukládaného souboru xml.
 • Úprava přiřazování elektronických dokumentů archivu Zela k pokladním dokladům.
 • Vydané a přijaté faktury mají nové zaškrtávací políčko, kterým lze označit fakturu s přenesenou daňovou povinností.
 • Na vydané faktury s přenesenou daňovou povinností se automaticky zapisuje text, který se dá změnit v Možnostech - Nastavení klienta - volba 49 Přenesená daňová povinnost.
 • Při vystavování faktury s přenesenou daňovou povinností se cena bez daně zapisuje do kolonky Základ dph podle příslušné sazby. Při tvorbě vydané faktury pomocí tabulky zboží se vyplňuje cena bez daně a příslušná sazba daně.
 • Nový přídavný modul - Výpis z daňové evidence - umožní vytvořit výpis z daňové evidence v textové podobě i ve formátu XML
 • Při účtování přijaté faktury pomocí Účtování T (tabulkou) lze u faktur s přenesnou daňovou povinností doúčtovat DPH.
 • V tisku výdajového pokladního dokladu se zaúčtováním je opraven text "Podpis plátce" na správné "Podpis příjemce".
 • V modulu Souhrnné hlášení DPH je přidán seznam finančních úřadů.
 • V modulu Výsledovka pod tlačítkem Uložit hodnoty lze uložit spočtený hospodářský výsledek pro jeho použití v modulu Rozvaha.
 • V modulu Rozvaha se zobrazuje uložený hospodářský výsledek z výsledovky a porovnává se s údajem na rozvaze. Hospodářský výsledek se dá na rozvaze buďto spočítat jako rozdíl z řádků rozvahy nebo přenést spočtený údaj z výsledovky (pokud byl při tvorbě výsledovky uložen). Zobrazuje se rovněž součet aktiv a pasiv a případné upozornění, pokud se součty nerovnají.
 • Zobrazuje se upozornění při tvorbě výkazu nebo přílohy Dph, pokud jsou v číselníku sazeb dph chybně zapsaná data platnosti Od-Do u jednotlivých vzorů výkazů Dph (jednotlivé výkazy se časově nesmějí překrávat, jinak se může daň za dané období načíst do výkazu víckrát).
 • Tisk pokladního dokladu se zaúčtováním zobrazuje i poznámku z účetní věty.
 • Okno párování si pamatuje poslední nastavení od spuštění programu.
 • Upraven typ písma ve výkaze Výsledovka - použit stejný jako v Rozvaze.
 • při tvorbě sestav o dph se používají účetní data z předchozího roku, pokud je datum dph v běžném roce (a pokud je předchozí rok nastaven)
 • do kódů dph je přidán vzor 17a se sníženou sazbou 14 %
 • při ročním přenosu lze párovat účty za jednoltivé analytiky, lze párovat i účty třídy "9"
 • oprava chyby při ročním přenosu - nuloval se údaj zaplaceno v cizí měně
 • analýzy závazků a pohledávek "Ke dni" jsou setříděné podle názvu odběratele / dodavatele
 • sestavy rozvaha, výseldovka, předvaha, poč. rozvaha a hlavní kniha lze v angličtině přenášet do Excelu s omezením, že záhlaví je v češtině.
 • oprava - v tvorbě výkazu přiznání dph docházelo k zaokrouhlovacím chybám v součtových řádcích
 • oprava tuhnutí ve volbě Banka - Zaúčtováno na Windows Serveru 2008
 • oprava změny data dph v účetní větě při opravě z knihy ostatních závazků a pohledávek
 • nová podoba faktury POLSPE (se specifikací položek), která umožňuje ke každému řádku s údaji o názvu zboží, ceně, množství přidat další řádky obsahující volný popis zboží
 • oprava tisku hlavní knihy za středisko a akci - poč.stav na straně Dal byl spočten chybně
 • V knize majetku při účetním odepisování rovnoměrném po zvolenou dobu let (odpisové kódy 902 až 940 a kódy 998 a 999) se v případě zhodnocení majetku odepisuje daný počet let jen původní vstupní cena a zhodnocení se odepisuje stejný počet let od data zhodnocení (celková doba odepisování se tedy prodlouží). Nyní je možno, kromě tohoto zpusobu, zvolit i další možnost, kdy se celý majetek včetně zhodnocení odepisuje pouze zadaný počet let. Celková doba odepisování tedy v tomto případě zůstává neměnná nehledě na zhodnocení (odpis se ale samozřejmi zvýší). Pro použití druhého způsobu je třeba zaškrtnout možnost "Délka účetního odepisování včetně zhodnocení".
 • nová tisková sestava obrat dph - zobrazí pohyby a obraty na účtech 343 podle data dph a podle účetního období a rozdíl mezi nimi. Lze zvolit zda účetní věty se mají vybírat podle účetního období nebo podle data dph. Sestavu lze též převést do Excelu.
 • oprava výpisu obratů účtu dph pode data dph
 • oprava zaúčtování nové věty v knize ostatní závazky a pohledávky (hlásilo chybné datum dph)
 • oprava generování data dph u splátkového kalendáře - pohledávka
 • možnost v knize ostatních závazku a pohledávek smazat staré, již zcela splacené splátkové kalendáře (volba Menu - Smazat zaplacené doklady). Podmínkou je stejný variabilní symbol a stejný název subjektu u celého splátkového kalendáře
 • oprava chybného formátu data při přenosu do Excelu v analýzách pohledávek
 • rozšířené pole pro IBAN
 • oprava volání denního kurzu - nová adresa webu ČNB
 • oprava uložení terminálových práv ve správci
 • při volání přepočtu kurzu (pomocí hvězdičky) z banky, se dosazuje měna a částka měny, pokud jsou již zadány
 • tisk souhrnného pokladního dokladu - lze vybrat doklady od - do
 • oprava při pořizování v bance, pokud se řádek výpisu spároval s více fakturami, další pořizovaný řadek nešlo spárovat
 • souhrné hlášení dph obsahuje kontrolní součet všech položek
 • V knize přijatých a vydaných faktur se místo pojmu "dobropis" používá "opravný daňový doklad".
 • Ve volbě menu Soubor - Možnosti - Nastavení klienta - 23 Základní údaje pro vydané faktury - lze vybrat, zda se v knize vydaných faktur má zadávat variabilní symbol. Pokud se nezadává, políčko se vůbec nezobrazuje a do účetního deníku se automaticky dosazuje jako variabilní symbol pořizovací číslo faktury.
 • Okna pro knihy faktur jsou zmenšená (na výšku) , aby se vešla i na malé obrazovky (netbooky, tablety).
 • balíček 44g opravuje datum dph v účetních větách u vydaných faktur (místo data vystavení dosadí účetní období z účetní věty) - chyba mohla vzniknout při zaúčtování vydané faktury v balíčku 44 nebo 44a
 • volba Výpisy obsahuje novou možnost Obrat účtu dph podle data dph, které spočte obraty a rozdíl obratů na účtech dph nikoli podle účetního období (jak je to zobrazeno v rozvaze), ale podle údaje Datum dph
 • oprava řazení tlačítka Uložit v knize došlých faktur, tisk číselníku kontaktů obsahuje IBAN a BIČ
 • balíček 44e obsahuje zlepšení při práci s datem dph (při vytváření faktury podle vzoru a při účtování podle vzoru)
 • zajišťuje správnou tvorbu výkazu dph od dubna 2011 (faktury s datem dph dubnovým, které však podle období byly zahrnuty ještě do březnového výkazu dph, budou v dubnovém vynechány)
 • oprava zápisu vytištení příkazu k úhradě
 • oprava nastavení sazby dph při založení následného klienta
 • oprava řazení políček při zadávání částek v knize vydaných faktur
 • balíček 44d opravuje chybu ve výpočtu výkazu dph obsaženou v předchozím balíčku
 • rovněž zajišťuje, že při tvorbě výkazu za březen 2010 se bude ještě používat jako rozhodující datum pro zahrnutí do výkazu dph datum zdanitelného plnění (respektive políčko Období z účetní věty), teprve od dubna se bude brát v úvahu nové datum dph
 • do knihy přijatých faktur a knihy ostatních závazků a pohledávek přidána položka Datum dph. Stejná položka přidána i do účetního deníku.
 • kódy dph jsou spojeny s konkrétním vzorem výkazu dph (nyní vzor 17). Vzor je označen datem od kdy do kdy platí. Po otevření klienta se nyní načte nový vzor 17 a přiřadí se k němu kódy dph. Při pořizování dat se existence kódu dph kontroluje podle data dph na příslušný vzor.
 • nový program pro tvorbu výkazu dph (ve volbě Výkazy a přídavné moduly). Ve starých klientech (do roku 2010) se nadále spouští starý modul, v nových klientech se spouští nový modul. Pro jeho použití je třeba ve volbě Číselníky - Kódy dph ke každé sazbě přiřadit číslo příslušného řádku výkazu dph.
 • balíček 44b obsahuje navíc opravu chyby balíčku 44, některá vylepšení při práci s přiznáním dph a též tisky příkazů k úhradě používajcí české číslo účtu (s kódem bany za lomítkem) nebo mezinárodní číslo IBAN a BIC.
 • oprava otevírání souboru majetek po zaúčtování odpisů
 • rozšíření mezery mezi sloupci Rozdíl a Doklad v sestavě párování
 • oprava chyby, která někdy zabránila vstupu do klienta
 • součty v knize Banka - Menu
 • při účtování bankovního řádku s platbou více faktur v cizí měně, pokud vlivem zaokrouhlovacích rozdílů přesahuje celková částka hodnotu v řádku banky, program oznámí velikost rozdílu a poslední účetní větu je pak možno o tuto čásku upravit.
 • oprava chyby v balíčku 43c, která znemožňovala zápis platby faktury přímo v knize faktur
 • při platbě více faktur jedním řádkem bankovního výpisu lze do platby zahrnout i dobropisy
 • oprava chyby v balíčku 43b
 • po uložení opravy bankovního řádku se zpět nastaví původní filtr, pokud byl nějaký zadán
 • bylo přepracováno účtování banky tabulkou
 • oprava zápisu ručně zadávaného daňového odpisu do tiskových sestav
 • v Bance možnost jedním řádkem zaplatit více faktur pomcocí tlačítka Menu - Platba více faktur
 • Při účtování banky hromadném nebo tabulkou se u bankovního řádku, kterým je zaplaceno více faktur generují účetní věty ke každé faktuře zvlášť. Pokud součet plateb faktury je menší než částka v bance (řádek výpisu není použit celý k zaplacení více faktur), pak při účtování tabulkou se nabídne zaúčtování zbývající částky s možností zadat libovolný variabilní symbol případně číslo faktury. Hromadné účtování takový řádek nezaúčtuje.
 • ve volbě Tisky - Sestavy lze vymazat všechny uložené sestavy
 • ve volbě Výkazy / přídavné moduly je nový modul Souhrnné hlášení dph pro vytvoření hlášení plnění do zemí EU v XML formátu
 • ve volbě Výkazy / přídavné moduly je nový modul Import bankovních výpisů z Excelu
 • oprava upomínek - texty se přenášejí do následného ročního klienta
 • oprava výběru bankovního účtu při pořizování nového řádku bank. výpisu
 • nový formulář přiznání DPH vzor 16 pro rok 2010 (v balíčku 41a je oproti balíčku 40 oprava externích odkazů excel vzoru přiznání)
 • ve volbě párování umožňuje tlačítko Skupiny do excelu vytvořit sestavu jak pro syntetický, tak analytický účet závazků nebo pohledávek
 • výběr podle podmínky v knihách faktur umožňuje vybrat stornované doklady
 • při účtování dph se kontroluje, zda zadaný kód sazby dph odpovídá dani na vstupu nebo na výstupu podle strany účtu 343 a definici v číselníku sazeb dph (kontrola se neprovádí při účtování pohybovníkem).
 • oprava účtování pokladny podle textových poznámek
 • možnost omezení práv na serveru při terminalovém přístupu - lze povolit nebo zakázat spouštění aplikací (Word, Excel, OpenOffice, Internet Explorer, IsDoc reader, ostatní aplikace), případni zakázat ukládání tiskových a exportních souborů na lokální disky serveru. Omezení lze nastavit v menu Správce na kartě Terminálová práva. Tato omezení platí pro všechny uživatele programu ExWin s výjimkou správce. V menu Správce na kartě Uživatelé a hesla lze povolit některému uživateli, který není správcem systému, Plná terminálová práva - v tom případi má daný uživatel spouštění aplikací i ukládání na lokální disk na terminálu povolen bez ohledu na nastavení terminálových práv
 • oprava založení zápočtu, pokud obsahuje i ostatní závazky nebo pohledávky.
 • oprava časového odepisování - umožňuje počítat daňový odpis na zadaný počet měsíců počínaje měsícem pořízení.
 • oprava účetního odpisu podle kódu v případě roční periody výpočtu účetních odpisů.
 • přidána verze tiskové podoby faktury s razítkem určená pro terminálový provoz programu na vzdáleném serveru (faktura má zmenšený formát)
 • tisk příkazu k úhradě umožňuje vybrat ze seznamu buď všechny faktury nebo jen faktury, které mají označený způsob úhrady bankou nebo zápočet (v předchozím balíčku chyběla možnost "zápočet" a výběr byl možný jen v případě vydávání faktur v Kč i v cizí měně).
 • při tvorbě zápočtu se před jeho založením automaticky zkontroluje, zda všechny položky jsou od téhož odběratele / dodavatele (pokud je ovšem u všech položek uvedeno číslo kontaktu) a pokud se jedná o stejný kontakt, tiskne se na sestavu text dohody o zápočtu.
 • oprava generování čísla faktury po zobrazení dokumentu z elektronického archivu a stisku klávesy F7
 • možnost ručního zadání daňového odpisu, který se pak nepočítá, ale při roční závěrce majetku se použije zadaná hodnota. Program upozorní, pokud takto označený majetek má ručně zadávaný odpis nulový.
 • úprava tabulky Přehled zaúčtovaného v knihách faktur pro zaúčtování zápočtu
 • oprava zobrazování uložených poznámek v pokladně
 • oprava automatické indexace
 • oprava chyby - automatická indexace po vstupu do klienta mazala poslední číslici šestimístné účetní osnovy
 • odstraněna chyba, která se někdy mohla vyskytnout při zakládání nového účtu
 • pokud běží program na systému, kde není instalováno české třídění, nastaví se třídění anglické
 • oprava chyby, která se občas vyskytla při založení nového archivu Zela
 • je doplněna  nápověda k archivnímu systému Zela + manuál v PDF
 • při úhradě faktury z banky nebo pokladny se zobrazuje okno pro zaznamenání platby vedle okna příslušné knihy faktur (pokud se to tak na obrazovku vejde)
 • při tisku příkazu k úhradě se po změní třídění zobrazí seznam faktur od první faktury dle zvoleného třídění
 • oprava přenosu řádků definovatelných výkazů obsahujících pouze text do Excelu
 • obsahuje archiv elektronických dokumentů Zela
 • při tvorbě příkazu k úhradě přijatých faktur lze vybrat, zda se mají zobrazit jen faktury označené jako placené bankou nebo všechny
 • po zaúčtování faktury pomocí tlačítka Účtuj D se faktury posunou na další fakturu v pořadí
 • v nabídce klientů se nabízejí jen klienti, do kterých má uživatel přístupové právo
 • v bance se zobrazuje konečný stav účtu a součet za výpis, který je právě vybrán, rovněž i částka jakou je již výpis zaúčtován
 • v knihách faktur lze po zaúčtování faktury tabulkou zaúčtovat větší částku než je celková částka na faktuře
 • ve výpisech účetního deníku lze přepnout mezi dvouřádkovým a jednořádkovým zobrazením (u jednořádkového jsou uvedeny oba účty má dáti a dal vedle sebe). Tvorba jednořádkového výpisu může trvat delší dobu podle množství dat a rychlosti počítače
 • ve výpise účetního deníku lze poklepáním myši na údaj ve sloupečku Faktura nebo Číslo zobrazit stručné údaje o faktuře, případně pokladním dokladu nebo řádku bankovního výpisu. Pokud je k dokladu přiřazen i el. dokument v archivu Zela, lze jej zde zobrazit.
 • v knihách faktur pomocí tlačítka Vyhledat (případně Menu v knihách Pokladna, Banka a Majetek) lze vybrat doklady s přiřazeným el. dokumentem nebo bez něj
 • změna způsobu výpočtu DPH v knihách po stisku klávesy F5 - kromě starého způsobu výpočtu (z celkové částky a ze základu dph) přibyly další možnosti (např. z daně, z částky celkem za jednotlivé sazby nebo kombinace různých způsobů)
 • oprava chyby při ukládání změny textu vydané faktury
 • oprava tisku pokladního dokladu se zaúčtováním pro více pokladen, kdy jsou v různých pokladnách používána stejná čísla dokladů
 • na pokladní doklad se navíc tiskne číslo pokladny
 • oprava tisku zápočtového listu
 • výkazy Rozvaha a Výsledovka nyní obsahují tlačítko Rychlý výpočet, který přepočte všechny hodnoty a vyvolá tisk sestavy. Oba výkazy nyní též umožňují uložení dat za minulé období pro příští použití (buďto uložení sloupečku Minulé období pro opětovný výpočet téhož roku, nebo uložení sloupečku Netto, resp. Běžné období, pro výpočet v následujícím roce).
 • automatické párování plateb a faktur v bance (volba Banka - Menu - Automatické párování) nyní vyhledává platby vydaných faktur i podle variabilního symbolu faktury, nejen podle čísla faktury
 • stejnou fakturu lze použít ve více různých zápočtech
 • lze vytvořit zápočet závazků a pohledávek pro různé odběratele a dodavatele v rámci téhož zápočtu
 • odsouhlasený zápočet závazků a pohledávek lze automaticky zaúčtovat
 • v bance je možno zadat počáteční stav účtu záporný
 • oprava řádku rozdílu aktiv a pasiv (resp. výnosů a nákladů) u sestav v angličtině
 • oprava součtu obratů Má dáti v řádku rozdílu aktiv a pasiv na sestavě Rozvaha syntetická za firmu
 • možnost založení (a účtování) splátkového kalendáře pro pohledávky
 • oprava zakládání nového účtu při účtování v knihách
 • rozšíření nastavení oprávnění jednotlivých uživatelů - lze určit, který uživatel smí do kterého klienta, případně, zda v tomto klientovi má oprávnění správce
 • číslo řádku sazby dph se zapisuje i do sestavy o dph v Excelu
 • oprava tisku výdajového pokladního dokladu (netisklo slovo tisíc u částky 250 000 Kč)
 • oprava přenosu vydaných faktur do Excelu - údaj zaplaceno v cizí měně
 • do číselníku sazeb dph přidána položka řádek, podle které je pak setříděna sestava o dph
 • v účtování je možnost importu uložených vzorů účetních dokladů z jiného klienta (nebo i z jakékoli složky)
 • oprava součtového řádku tiskové sestavy Výsledovka za měsíce
 • nový formulář pro tisk daňového přiznání DPH (v modulu pro tvorbu přiznání je třeba nejprve stisknout tlačítko "Vybrat jiný typ formuláře Přiznání" , pak tlačítko "Nový" , poklepat myší na vzor DPH2009a.xls a stisknout tlačítka "Uložit" a "Vybrat". Poté je ještě nutné vyplnit definici řádků a textů)
 • oprava nastavení dat předchozího klienta (balíček 35 způsoboval občas zobrazení dat předchozího klienta místo aktuálního) - důležitá oprava.
 • oprava přehledu zaúčtování faktur - vynechání stornovaných faktur a zahrnutí zápočtu mezi vydanými a přijatými fakturami
 • oprava přenosů faktur do Excelu
 • oprava opakovaného importu na centrální počítač a některé další chyby balíčku 35b
 • v číselníku kontaktů je nové tlačítko Založit analytické účty, které vygeneruje novou volnou analytiku účtů 311 resp. 321 pro daný kontakt a po uložení dat založí nové účty (pouze pokud jsou u kontaktu zaškrtnuta políčky Odběratel, nebo Dodavatel, případně obě u definice kontaktu). Založené účty mají jako název účtu uvedeno jméno kontaktu.
 • V bance upraveno třídění podle čísla účtu, čísla výpisu a data
 • V knize vydaných faktur se kontroluje, zda již není zadaná faktura se stejným variabilním symbolem
 • Při exportu dat z periferního počítače na centrální se přenáší správně i částka Osvobozeno od dph v cizí měně
 • Zlepšen export plateb faktur z periferního počítače na centrální pomocí jedinečného číslování vět
 • Při odesílání faktury se automaticky přiřadí e-mailová adresa odběratele z číselníku odběratelů
 • Automaticky se nabízejí již někdy použité poznámky a texty k dokladům při jejich zakládání a editaci. Tyto texty lze i měnit, případně mazat ve volbě Soubor - Číselníky - Poznámky a texty. Ve volbě Soubor - Nastavení lze tyto automatické poznámky vypnout (zvlášť pro knihy a pro účetní věty).
 • Program ExWin 2 spolupracuje s archivem elektronických dokumentů ELO a může využívat vlastní systém elektronických dokumentů Zela
 • Oprava účtování dph v knize ostatních závazků a pohledávek pomocí pohybovníku
 • Oprava tisku inventurního seznamu pro hromadný drobný majetek
 • V knize Pokladna nová možnost hromadného účtování podle textových poznámek
 • Oprava chybného tisku již odsouhlaseného zápočtu
 • Automatické účtování kurzových rozdílů i pro dobropisy
 • Lze mazat (případně měnit) uživatelské uložené podmínky pro vyhledávání
 • V knize ostatních závazků a pohledávek lze vybrat číslo účtu z číselníku bankovních účtů (po poklepání myší na okénko pro číslo účtu nebo stiskem klávesy F3)
 • U sestav rozvaha a výsledovka jsou opraveny součty obratů v řádce konečného rozdílu aktiv a pasiv (resp. výnosů a nákladů)
 • Sestavy rozvaha a výsledovka lze vytvořit za jednotlivé měsíce (volba Tisky tlačítka Rozvaha po měsících / Výsledovka po měsících)
 • Volba Tisky umožňuje u některých sestav vytisknout i anglickou (někde i německou) verzi - v tom případě je nutné, aby v číselníku účtů byla jako nastavený jazyk použita Čeština, jako jazyk 1 Angličtina a jako jazyk 2 Němčina
 • Je možno v Menu - Nástroje - Nastavení poštovního klienta nastavit, zda se k odesílání pošty má používat standardní poštovní klient Windows nebo zda se má pošta odesílat přímo programem ExWin2. Toto nastavení je vázáno na konkrétní počítač, každý počítač v síti tedy může používat jinou e-mailovou adresu.
 • oprava tisků sestav o změnách prvotních dokladů (volba menu - Nástroje - Přehled změn prvotních dokladů).
 • oprava tisků pokladních dokladů s tiskem zaúčtování v případě zaúčtování jednoho dokladu více účetními větami.
 • v knize ostatních závazků a pohledávek lze založit kromě leasingu i obecný splátkový kalendář (jako splátky závazku).
 • balíček obsahuje i výkazy Rozvaha a Výsledovka ve verzi 1.4
 • Oprava výpisu kumulovaného párování v cizí měně.
 • Úprava importu bankovních výpisů.
 • v hlavním menu ve volbě Nástroje je nová volba Přehled změn prvotních dokladů, kde je možno zobrazit všechny dodatečně provedené změny na prvotních dokladech i v účetních větách ve zvoleném období - lze zobrazit všechny změny, nebo jen změny vybraných údajů.
 • Tisk pokladního dokladu může obsahovat i zaúčtování dokladu ( v tom případě se tisknou nejvýše dva doklady na stránku).
 • oprava chyby při tisku návrhu na vzájemný zápočet pohledávek a závazků při částečné platbě faktury.
 • oprava stahování kurzovního lístku ve Windows Vista.
 • v okně Párování tlačítko Skupiny do Excelu (které rozdělí dlužné přijaté nebo vydané faktury do skupin podle toho, kolik dní jsou po datu splatnosti) se ke každé faktuře navíc přenášejí i údaje o názvu, IČO a adrese dodavatele (resp. odběratele).
 • při přenosu faktur do Excelu (případně jiných formátů) lze vybrat i položku Zaplaceno v cizí měně. Podle této položky lze nyní i vyhledávat ve výběru podle podmínky
 • při zadávání nového pokladního dokladu se automaticky doplňuje měna pokladny podle čísla pokladny.
 • načtení vzoru uloženého účetního dokladu umožňuje zadat i nové číslo pokladního dokladu nebo bankovního výpisu a nové číslo faktury. Je opravena chyba při zadávání nového čísla akce.
 • oprava chyby při ručním výběru účetních vět k zaúčtování vygenerovaných ve volbě Hromadné účtování v knihách faktur.
 • je možno dávat stejná čísla dokladům v knize ostatních závazků a pohledávek jako ve fakturách, aniž by se pak pletly účetní věty (podmínkou je, že v knize ostatních závazků a pohledávek se v tom případě nepoužívají účty 311 a 321). Více však doporučujeme používat jiná čísla ostatních závazků a pohledávek než jsou čísla přidělovaná fakturám.
 • v knize vydaných faktur je v možnosti rychlého vyhledání (tlačítko Hledej) možnost vyhledávat i podle variabilního symbolu.
 • přenos definovatelných výkazů do Excelu přenáší i formátovací řádky (nadpisy, podtržení, prázdné řádky).
 • při doúčtování DPH u vydaných faktur z EU opravena chyba, kdy program někdy chybně zaokrouhlil vypočtenou částku a vyžadoval zaúčtovat navíc 1 hal.
 • tisk vybraných účetních dokladů zahrnuje nyní jen účetní věty z vybraných dokladů, které spadají do zadaných měsíců (dříve zobrazoval všechny věty vybraných dokladů).
 • součástí servisního balíčku jsou i nové moduly výkaz Výsledovka a výkaz Rozvaha verze 1.3
 • přidána UniCredit Bank do homebankingu , při importu výpisů z banky možnost změnit číslo faktury
 • při vytvoření zápočtu závazků a pohledávek se dá zadat i měnit datum na tisku dohody o zápočtu (při tvorbě zápočtu jsou však nadále zahrnuty všechny závazky a pohledávky, které jsou v knihách evidovány, nehledě na jejich datum)
 • zápočet závazků a pohledávek může obsahovat i neuhrazené dobropisy
 • tiskové podoby vydaných faktur byly rozšířeny o možnost přidat na fakturu obrázek razítka (případně razítka a podpisu). Obrázek musí být umístěn v adresáři klienta Kl.. a musí mít název RAZITKOF.jpg
 • v knihách faktur je pod okénkem Zaplaceno další okénka Zbývá k úhradě. Pokud faktura není zaplacena, má žlutou barvu, pokud je navíc prošlá splatnost, zobrazuje se dlužná částka tučně.
 • v knihách faktur lze nadefinovat název políčka pro částku zálohy (v hlavním menu - Soubor - Možnosti - karta Nastavení klienta - položka 23 Základní údaje pro vydané faktury ).
 • oprava - pokud byla zakázáno opravovat prvotní doklady po jejich zaúčtování, nešlo pořizovat nové pokladní doklady.
 • oprava - při rozúčtování částky v cizí měně v pokladně na více účtu pomocí účtování tabulky někdy program chybně vypočítal částku, která ještě z dokladu zbývá k zaúčtování.
 • oprava vyhledání jiného závazku nebo pohledávky v knize při párování z banky.

 • V opravě 28b byly odstraněny některé nedostatky v původním balíčku č. 28.
 • úprava účtování ročních kurzových rozdílů (po zaúčtováni rozdílu se ještě upraví celková cena na faktuře o spočtený kurzový rozdíl).
 • při generování leasingového kalendáře se generují další čísla dokladu v následné řadě po zadaném dokladu o první splátce i v případě, že v čísle dokladu jsou kromě číslic i písmena.
 • v knize vydaných a přijatých faktur v Menu je volba pro hromadné zaúčtování kurzovních rozdílů nezaplacených faktur ke konci účetního období.
 • Od roku 2008 nelze používat odpisovou skupinu 1a
 • Lze povolit nebo zakázat změnu dokladů v knihách, pokud byl již doklad zaúčtován (v menu Soubor - Možnosti - Nastavení klienta - nastavení č. 44 )
 • Oprava chyby, kdy nešla prohlížet poznámka k faktuře přenesená z minulého roku
 • oprava přepsání čísla nově pořizované faktury při zapsání textu k faktuře
 • nový klient se zakládá se sníženou sazbou dph 9 %
 • tabulka sazeb a kódů dph je upravena na sníženou sazbu 9%
 • oprava zaúčtování pokladního dokladu v cizí měně, pokud je třeba jeden doklad zaúčtovat na více účetních vět
 • změna adresy stránky kurzů cizích měn v ČNB
 • automatické dohledání plateb faktur v bance ( Banka - Menu - Automatické párování )
 • oprava zadávání podmínky - Empty (prázdná položka) v knihách
 • v bance zadaný filtr zůstane nastaven i ve volbě hromadné účtování
 • oprava zapisovaní textů do tabulky faktury
 • Do okna Párování faktur a plateb bylo přidáno tlačítko Skupiny do Excelu, které vytvoří sestavu v Excelu, kde rozdělí nezaplacené přijaté nebo vydané faktury podle skupin, jak dlouho jsou po termínu splatnosti. Podmínkou pro vytvoření sestavy je provést kumulované párování v Kč pro účet 311 nebo 321
 • při vytvoření penalizační faktury lze zadat, ke kterému datu se má spočítat penále
 • oprava chyby v tisku karty neodepisovaného majetku
 • zadávat počáteční stavy banky a pokladny může jen správce v menu Soubor - Možnosti - Nastavení
 • Kontrola dat kontroluje zadání počátečního stavu pokladny a banky v cizí měně
 • oprava chyby znemožňující u některých faktur z EU doúčtovat dph
 • Výkazy Rozvaha a výsledovka lze vytisknout v podobě oficiálního formuláře, ten lze uložit do formátu PDF, Html nebo Word a odeslat e-mailem
 • u vydaných faktur je přidána položka variabilní (párovací) symbol. Pokud není vyplněna chová se program jako v předchozích verzích, pokud je vyplněna, může se v bance a v pokladně párovat jak podle čísla faktura (zapíše-li se párovací symbol do políčka Faktura), tak podle tohoto nového párovacího symbolu (zapíše-li se číslo do políčky Variab.symbol). Do účetní věty se přenášejí z faktury oba údaje, pokud jsou oba vyplněny, jinak se program chová jako dosud, to jest číslo faktury se přenese jak do políčka Faktura, tak do políčka Variab účetní věty.
 • předvahu lze převést do Excelu (volba tisky)
 • v předvaze se zobrazují i účty, které mají počáteční i konečný stav 0.00, ale během vybraného období mají obrat
 • při exportu dat dle výběru se při kopii účetních vět přenášejí i definice výkazů rozvaha a výsledovka a rovněž uložené vzory účetních dokladů.
 • odstraněna chyba při účtování pohybovníkem
 • při účtování pomocí pohybovníku se přenášejí částky z dokladu (pokud klient není plátce dph), pokud je pohyb definován pro zadávání střediska a akce, tak se automaticky přenese i číslo střediska a akce
 • při zadávání tabulky zboží u vydaných faktur s cenou bez dph se po zaokrouhlení dph (je-li nastaveno) nezmění součet cen bez dph, ale dopočte se celková částka.
 • přidána anglická verze faktury (lze nastavit v menu Soubor - Možnosti - karta Nastavení klienta - Tisková podoba faktury - FAKTA) pro standardní podobu i pro podobu systému Pohoda (lze nastavit v menu Soubor - Možnosti - karta Nastavení klienta - Tisková podoba faktury - POHA)
 • standardní verze vystavené faktury nyní neobsahuje součty za jednotlivé řádky tabulky. Pokud chcete tyto součty zachovat, vyberte podobu faktury nazvanou SOUCET (v menu Soubor - Možnosti - karta Nastavení klienta - Tisková podoba faktury)
 • odstraněny nedostatky při ukládání faktur podle uloženého vzoru
 • Vytvoření následného ročního klienta přenese i zadaná místa dodání v číselníku kontaktů
 • V okně pokladna je tlačítko s ikonou tiskárny pro rychlý tisk právě vybraného dokladu
 • z pokladny lze párovat úhradu dobropisu v knihách faktur
 • po vstupu do knih se zobrazí poslední doklad (v setřídění podle čísel)
 • Oprava zápisu data splatnosti v tisku příkazu k úhradě
 • Oprava chybné kontroly čísla akce v pokladně a nepřesného zobrazení seznamu faktur při tisku hromadného příkazu k úhradě
 • tabulka pro přímý zápis účetní věty byla rozšířena o nové políčko Řádek - pro pořadové číslo řádku bankovního výpisu. Pokud je nastaveno ukládání čísla řádku do účetního deníku je nutné toto číslo vyplnit
 • oprava tisku inventurního soupisu
 • tiskové sestavy používají standardní fonty Ariel místo dřívějších Helvetica
 • rychlé uzavření právě aktivního okna stiskem kláves Alt Q
 • čísla účetních dokladů se zapamatují odděleně pro každou knihu (pokud je tato funkce zapnuta v menu Soubor - Možnosti - Nastavení klienta - Pamatování čísla dokladu )
 • oprava odesílání elektronického příkazu k úhradě a inkasu
 • oprava tisku sestavy o DPH
 • odeslání dat dle výběru lze volat přímo z Menu - Nástroje
 • všechny tisky umožňují uložit sestavu do PDF, HTML, Wordu, Open Office a dalších formátů, uloženou sestavu lze ihned odeslat mailem, nebo zobrazit příslušným programem.
  POZOR !!
  Pro uložení do Wordu a Excelu musí být instalována MS Office (pokud je instalována verze nižší než MS Office 2000 nebude fungovat přenos do Wordu a pouze některé přenosy do Excelu). Pro přenos do Open Office musí být na počítači instalována Open Office CZ (verze 2.0 nebo vyšší). Přenosy do Excelu nejsou u všech sestav.
  Správné zobrazení češtiny ve formátu PDF vyžaduje českou verzi prohlížeče Adobe Acrobat Reader, pokud však chcete soubory pouze do formátu PDF ukládat a nikoli zobrazovat, nemusí být na počítači Acrobar Reader vůbec nainstalován.
 • v analýzách závazků a pohledávek lze z analýz vyloučit faktury, u nichž je nedoplatek nižší než zadaná částka
 • V tisku upomínek lze definovat více textů, na upomínku se může tisknout jiný telefon, e-mail a jiné jméno osoby, která upomínky vyřizuje (obojí lze nastavit ve volbě Soubor - Možnosti - Nastavení klienta - Základní údaje o klientovi )
 • Výpisy součtů za doklad - lze vybrat filtr od čísla dokladu do čísla dokladu
 • oprava účtování DPH tabulkou v knize ostatních závazků a pohledávek, oprava sestavy přehled zaúčtovaného v knize ostatních závazků a pohledávek
 • načtení dat z výběru přímo načte data ze zvoleného ZIP souboru
 • zjednodušeny hlášky při hromadném účtování
 • oprava pohybu kurzoru - po zadání zálohy v knihách skočí kurzor přímo na tlačítko Uložit.
 • Ve volbě párování pokud se na řádku v tabulce, kde je uvedena faktura (číslem faktury nebo variabilním symbolem) stiskne tlačítko "Zobraz fakturu", zobrazí se příslušná kniha faktur (nebo kniha ostatních závazků a pohledávek) s touto fakturou. Místo stisku tlačítka je též možné poklepat myší na políčko s číslem faktury.
 • Ve volbě párování se ve sloupečku Rozdíl již nezobrazuje slovo "Nespárováno", ale skutečná částka, pokud ovšem zaškrtnete před párováním políčko "Nespárované označit slovy" bude rozdíl opět označen slovně.
 • Ve volbě párování jsou jednotlivé doklady v tabulce rozlišeny barvou řádku (všechny řádky téhož dokladu mají stejnou barvu)
 • Ve volbě párování se ve sloupečku Rozdíl uvádí nespárovaná částka jen u posledního řádku daného dokladu (pokud je týž doklad uveden více řádky, mají ostatní řádky uvedenu hodnotu 0 a rozdíl je uveden jen v posledním řádku dokladu).
 • Pokud se ve volbě párování porovnají výsledky párování s příslušnou knihou faktur lze, kromě celkové sestavy o nalezených nesrovnalostech, vybrat jen zvolený typ chyby (sestava se tím zkrátí a zpřehlední).
 • Lze zadat roční počáteční zůstatek výsledkového účtu pro danou akci, výsledovka za akci pak může obsahovat počáteční roční stavy, roční přenos pak přenáší konečné stavy za akci do dalšího roku (pouze ovšem pro akce uvedené v číselníku akcí). Tuto vlastnost je třeba nastavit v menu Soubor - Možnosti - Nastavení klienta - Používaní akcí. Standardně je používání poč. stavů za akce vypnuto.
 • Lze kontrolovat, zda zadaná akce existuje v číselníku akcí. Tuto vlastnost je třeba nastavit v menu Soubor - Možnosti - Nastavení klienta - Používaní akcí. Standardně je kontrola existence akce vypnuta.
 • U každé akce lze zadat, pro které středisko je akce určena. Tuto akci pak nelze použít pro jiné středisko.
 • Z výběru akce z číselníku při pořizování lze nyní ihned založit novou akci (podobně jako je tomu u číselníku účtů nebo středisek)
 • Knihu faktur lze přenést do Excelu. V tom případě sestava obsahuje i údaje : typ faktury, číslo střediska a akce a předmět fakturace
 • Banka - Přehled zaúčtovaného - lze zobrazit částku zaúčtování jednotlivých řádků výpisu (tlačítko Zobraz řádky vybraného výpisu) s vyznačením, který řádek je zaúčtován nesprávně (částka zaúčtování nesouhlasí s částkou v účetním deníku)
 
© WebAdys 2006