Znovu


Dnes je 5.2.2023   
  Účetní systém ExWin 2
[Zpět]  
    Účetní systém ExWin 2.1 - nová verze programu pro vedení podvojného účetnictví a návazujících agend je k dispozici

Účetní systém ExWin 2.1 je modulový systém složený z těchto základních součásti:
 • podvojné účetnictví
 • kniha vydaných faktur
 • kniha přijatých faktur
 • kniha ostatních závazků a pohledávek
 • banka
 • pokladna
 • dlouhodobý majetek
 • archiv elektronických dokumentů Zela
 • tvorba daňových přiznání (v papírové podobě i jako XML soubor)

Systém se dodává ve dvou verzích - Express a Standard.
Verze Standard je placená a podléhá registraci. Verze Express je zdarma a nepodléhá registraci, není nijak časově omezená, je však omezen počet dokladů a účetních vět, které lze v aplikaci během jednoho roku pořídit.
Instalace systému ExWin 2.1 je k dispozici v sekci Ke stažení.
Podrobný popis funkcí systému najdete v porovnání obou verzí ve formátu pdf.

Pokud máte zájem o verzi Standard, nainstalujte si verzi Express, spusťte program a poté ve volbě Soubor - Registrace si opište registrační kód a pak kontaktujte firmu Znovu.s.r.o.

Z verze Express lze kdykoli přejít na verzi Standard bez nutnosti nové instalace programu.
Obě verze lze používat jak na samostatném počítači, tak v síti po instalaci na server. Počet uživatelů současně pracujících s programem ExWin 2.1 je ve verzi Express omezen na jednoho uživatele. U verze Standard lze dokoupením licence počet uživatelů libovolně rozšířit. Instalace klientské části určené pro pracovní stanice v síti je rovněž k dispozici v sekci Ke stažení.

Systém ExWin umožňuje :
 • vést účetnictví a sousvisející agendy pro více klientů současně
 • pořizovat a účtovat doklady na různých (navzájem propojených i nepropojených) počítačích
 • přenášet doklady čí jejich zaúčtování mezi počítači v elektronické podobě (disketa, USB disk, CD, e-mail)
 • provozování na serveru a vzdálený přístup po Internetu pomocí terminálových služeb (vzdálená plocha)
 • volitelné uložení dat v DBF souborech nebo na MS SQL serveru (pouze verze Standard)
Je tedy vhodný nejen pro samostatné účetní jednotky, ale i pro firmy poskytující účetní služby a jejich klienty.

Pavidelné aktualizace systému jsou zajištěny pomocí Servisních balíčků, které jsou pro obě verze společné. Aktualizace jsou poskytovány zdarma (i pro verzi Express).
  >>  stažení souborů  >>
Příručka ve formátu PDF - podrobný popis systému ExWin 2.1
Příručka pro archiv elektronických dokumentů Zela ve formátu PDF
Přehled ve formátu PDF - přehled funkcí systému ExWin 2 
© WebAdys 2006