Znovu


Today is 21.6.2018   
  MLM server
[Zpt]  
     Programov produkt ZNOVU MLM je modulrn systm, uren k provozovn prodejn st typu multilevel marketing. Systm se skld z modul Centrum, Regionln centrum, Prodejna a webov aplikace (e-shop).

     Moduly obsahuj kompletn software pro provoz multilevel martketing prodeje s monost vybudovn centrln zen st prodejnch stedisek a loklnch center pro zahranin poboky (moduly je mono vmnou slovnkov databze spustit i v jin jazykov verzi).

     Centrum - hlavn modul obsahujc centrln databzi ze vech prodejnch stedisek (penosy dat Internetem, lokln st nebo v "paprov" podob), provd vpoet a vplatu proviz, umouje tisky sestav o provizch, sprvu st prodejc, nastaven zpsobu vpotu proviz, poskytuje vpisy, statistiky a pehledy. Vede centrln sklad v mrnch jednotkch a prmrnch skladovch cench, vetn sprvy cenku a umouje sledovn a kontrolu sklad regionlnch center a stedisek a pevody zbo mezi jednotlivmi stedisky a centrlnm skladem.

     Regionln centrum - modul uren ke sprv stedisek jednotlivch stt, umouje tisky sestav o provizch a vplatu proviz prodejcm danho sttu, sprvu st prodejc tohoto sttu, poskytuje vpisy, statistiky a pehledy. Vede regionln sklad a umouje sledovn a kontrolu sklad stedisek svho sttu a pevody zbo mezi jednotlivmi stedisky a regionlnm skladem.

     Prodejna - program pro pm prodej v hotovosti, prodej pomoc dobrek, prodej s platbou na et, komisn prodej (neboli zpjky zbo prodejcm). Lze t pout pro pepisovn daj z "paprovch" doklad z prodejen nevybavench potaem do potae. Vede sklad prodejny v mrnch jednotkch a prodejnch cench. Systm umouje napojen a 200 prodejnch stedisek. Soust je webov aplikace - objednvkov systm (e-shop) a informan systm pro prodejce (s monost registrovn novch prodejc).     DEMO verze
Instalan soubor setupZetClubDemo.exe ke staen - vyzkouejte si produkt sami (pro vstup do jednotlivch modul je pednastaveno uivatelsk jmno "spravce" a przdn heslo)Prohldnte si Pruky k jednotlivm modulm ve formtu pdf
(verze uren pro prodej zbo):     CENA
Cena modulu Centrum a jednoho modulu Prodejna vetn webov aplikace
(minimln konfigurace) je 65 000,- K

V cen nen zahrnuta pslun sazba DPH. Podrobn rozpis cen, viz cenk.
 
© WebAdys 2006